Regulament de ordine interioară al sportivilor

A.B.C. Castorii Suceava

Art.1. Organele de condurece ale Asociației Baschet Club Castorii Suceava și antrenorii acesteia sunt singurii autoriziți să tragă la raspundere sportivii participanți la activitățile organizate de club.

 

Art.2. A.B.C. Castorii Suceava își rezervă dreptul de a-și selecta sportivii care doresc să se înscrie.

 

Art.3. Înscrierea la A.B.C. Castorii Suceava se face prin acordul persoanelor interesate, iar în cazul minorilor, se face și cu acordul unuia dintre părinți sau a tutorelui legal. Cei care se înscriu trebuie să completeze un formular de înscriere la care să anexeze o copie a Certificatului de naștere, o Electrocardiogramă (EKG) interpretată de medicul specialist pentru viza medicală, care va fi reînoită la fiecare 6 luni și prezentată antrenorului de grupă.

 

Art.4.1. Sportivii care doresc să înceteze activitatea la clubul nostru trebuie să anunțe antrenorul de grupă.

 

Art.4.2. Excluderea este o măsură punitivă, care se aplică atunci când sportivii comit fapte contrare intereselor clubului, care pot aduce prejudicii materiale sau de imagine clubului nostru. De asemenea, excluderea se poate aplica și în cazul în care sportivii refuză să se conformeze indicațiilor date de antrenori, nu își respectă colegii și antrenorii, prin faptele lor cauzează accidente, nu își achită obligațiile financiare sau folosesc substante interzise.

 

Art.4.3. În cazul excluderilor, nu se va restitui contravaloarea abonamentelor sau oricăror obligații financiare plătite anterior deciziei.

 

Art.5. Drepturile sportivilor:

 • de a participa la antrenamentele clubului în funcție de categoria din care fac parte;
 • de a participa la evenimentele organizate de club în funcție de categoria din care fac parte;
 • de a participa la evenimentele organizate de alte cluburi sau de Federația Română de Baschet (FRB) în funcție de categoria din care fac parte;
 • de a participa la cantonamente, turnee sau excursii organizate de club în funcție de categoria din care fac parte;
 • la egalitate de șanse și de tratament, la demnitate și siguranță în activități.

 

Art.6. Obligațiile sportivilor:

 • să respecte regulamentul clubului, ierarhia și ordinea antrenamentelor;
 • să se antreneze în siguranță și securitate;
 • să comunice toate informațiile necesare în timp util și orice problemă de sănătate antrenorului;
 • să informeze antrenorul grupei despre diagnosticarea/spitalizarea/externarea/carantinarea din motive de sănătate (viroze respiratorii, dureri musculare, fracturi, suspiciunea/confirmarea de contractare a virului SARS-CoV2 (COVID -19) sau a alte tipuri de viruși sau alte probleme de sănătate);
 • să anunțe antrenorul despre plecarea în străinătate, în țări clasificate cu risc epidemiologic;
 • să respecte, dacă situația o cere, efectuarea triajului observațional (întregistrarea temperaturii la intrarea în sală sau efectuarea unui test rapid) și să se conformeze deciziei luate în urma rezultatelor înregistrate;
 • să susțină clubul în toate activitățile;
 • să accepte deciziile conducerii clubului;
 • să aibă un comportament corespunzător, politicos, fair-play în toate activitățile clubului și să nu dezonoreze imaginea clubului și a baschetului în general prin comportament neadecvat în societate.

 

Art.7. Sportivii și antrenorii A.B.C. Castorii Suceava trebuie să respecte și să promoveze imaginea clubului, precum și a baschetului în general. De asemenea trebuie să acționeze pentru prevenirea actelor de violență în sport, precum și pentru promovarea fair-play-ului și a unui comportament civilizat.

 

Art.8.1. Sportivii A.B.C. Castorii Suceava trebuie să își achite la timp obligațiile financiare față de club (până la data de 15 a lunii în curs). Cuantumul abonamentului este decis de către conducerea clubului la începutul fiecărui an competițional (luna septembrie) și este anunțat la momentul înscrierii sau dacă acesta suferă modificări. În cazul în care nu se pot achita la timp obligațiile financiare, aceștia trebuie să anunțe antrenorul grupei.


Art.8.2. În cazul în care un sportiv începe/reîncepe activitatea după prima săptămână din lună cuantumul abonamentului lunar va fi calculat în funcție de numărul antrenamentelor rămase din luna respectivă.

 

Art.9. Sportivii și antrenorii A.B.C. Castorii Suceava trebuie să se conformeze regulilor și normelor impuse de către proprietarii/responsabilii locațiilor în care se defășoară activitatea clubului (atât a normelor de PSI cât și normelor de control epidemiologic).

 

Art.10. Antrenorii și conducerea A.B.C. Castorii Suceava își asumă întreaga responsabilitate pentru respectarea normelor de protecție, a normelor de prevenire și stingere a incendiilor, precum și a legislației în vigoare.

 

Art.11.1. Antrenorii A.B.C. Castorii Suceava răspund personal pentru deciziile luate și faptele comise pe durata activităților sportive și care pot duce la răniri, accidentări sau alte evenimente de această natură.

 

Art.11.2. Antrenorii A.B.C. Castorii Suceava NU răspund pentru răniri, accidentări sau alte evenimente de această natură, dacă acestea sunt cauzate de către altă persoană sau de către persoana în cauză, prin nerespectarea indicațiilor primite de către antrenori.

 

Art.12. Persoanele vinovate de deteriorarea, distrugerea sau dispariția echipamentelor sau a materialelor sportive vor fi obligate să achite contravaloarea reparării sau înlocuirii acestora.

 

Art.13. A.B.C. Castorii Suceava NU este responsabilă pentru pierderea sau furtul obiectelor personale ale participanților la activitățile sportive (obiectele personale de valoare se pot lăsa la antrenor la începutul antrenamentului și vor fi cerute la finalul activității).

 

Art. 14. Sportivii și antrenorii A.B.C. Castorii Suceava vor respecta normele de igienă personală și vor păstra curățenia și ordinea în locațiile în care se desfășoară activitățile sportive.

 

Art. 15.1. Părinților sau tutorilor legali le este recomandat să NU fie prezenți la activitățile de antrenament ale sportivului. Dar dacă aceștea sunt prezenți, NU vor întrerupe activitatea cu discuții sau intervenții personale la adresa antrenorilor sau a sportivilor, sub sancțiunea evacuării.

 

Art.15.2. Orice problemă apărută în cadrul activităților sportive se va discuta cu antrenorul grupei – dar numai după încheierea acesteia.


Art.16. Desfășurarea antrenamentelor:

 • se ajunge la sală cu 10 minute înainte de începerea activității, pentru a avea timp de echipare;
 • la sfârșitul antrenamentului este obligatoriu schimbarea echipamentului de sală;
 • în cazul în care în sală nu s-a terminat activitatea sportivă precedentă, sportivul are obligația de a aștepta în vestiar sau pe hol fără a deranja activitatea;
 • lichidele de băut pot fi introduse în sală, dar consumul lor este permis doar în timpul pauzelor sau la indicația antrenorului; consumul alimentelor este interzis;
 • consumul băuturilor alcoolice și fumatul este interzis în sală, la fel este și prezența la antrenament sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe stupefiante;
 • orice deviere făcută sau observată de la cele menționate mai sus trebuiesc anunțate imediat antrenorului.


Art.17. Echipament:

 • toți sportivi poartă haine pentru sport, cum ar fi pantaloni de training și tricou, bluză sau echipament sportiv; încălțăminte sport (adidași); intrarea

în sală cu încălțăminte de stradă este interzisă;(RECOMANDARE: echipamentul să fie cât mai ușor (pantaloni scurți, tricou/maiou și papuci de baschet));

 • echipamentele adiționale (manșete, protectoare, etc.) se pot folosi cu aprobarea antrenorului;
 • este recomandată achiziția unei mingi de baschet pentru exersare continuă, conform vârstei (<12 ani mixt – mărimea 5, fete >12 ani mărimea 6, băieți >12 ani mărimea 7).
 • pentru sportive este recomandată purtarea unei bustiere pentru siguranța corporală;
 • fiecare sportiv este indicat să aibă un prosop personal pentru a se șterge de transpirație și o sticlă cu apă; consumul apei de la robinetul toaletelor este interzis din motive de siguranță pentru sănătate;
 • sportivilor și sportivelor care au parul lung le este impusă prinderea părului cu un elastic de păr pentru a evita accidentările și pentru o concentrare asupra activității sportive mai bună;
 • achiziția de echipamente oficiale ale clubului Castorii Suceava: echipament de joc, tricou, hanorac, bidon de apă, maiou de antrenament, mască de față etc. personalizate se comanda la cerere la antrenorul grupei.


Art.18. Sănătate și securitate în cadrul clubului nostru cât și înafara acestuia:

 • toți sportivii trebuie să efectueze examenul medical periodic de cel două ori pe an și să aducă o dovadă în acest sens antrenorului grupei (electrocardiogramă – EKG) – înterpretat de medicul specialist;
 • orice problemă de sănătate se raportează la antrenorul grupei în cel mai scurt timp posibil – respectarea Art. 6;
 • în timpul antrenamentelor se folosesc numai echipamente adecvate – respectarea Art. 17;
 • fiecare sportiv este responsabil pentru întreținerea echipamentului propriu;
 • este interzisă purtarea, folosirea oricărui obiect care poate cauza incidente, accidente; aici intră de exemplu ceasuri de mână, bijuterii, protectoare neadecvate, pixuri, telefonul mobil etc.;
 • este interzisă umblarea la instalațiile electrice, la sistemul de elevație a panourilor de baschet, urcarea pe spaliere, bănci, porți de fotbal, etc. fără aprobarea antrenorului;
 • în cazul în care în sală nu se află nici un antrenor, sportivii trebuie să aștepte sosirea acestuia în vestiar.

Art.19. Comunicare internă/externă:

 • sportivii sunt obligați să anunțe orice absență mai lungă de o săptămână (echivalentul a două antrenamente);
 • sportivii care renunță la practicarea baschetului în cadrul clubului nostru sunt obligați să anunțe antrenorul grupei din care facea parte – respectarea Art.4.1;
 • în cazul unui eveniment organizat de A.B.C. Castorii Suceava, sportivii vor fi anunțați în timpul cel mai scurt. Sportivii au obligația de a da un răspuns clar (Da/Nu) dacă doresc să participe la activitate; lipsa unui răspuns este considerată ”Nu”;
 • dacă un sportiv află informații despre un eveniment la care pot participa și alți sportivi din cadrul clubului acesta anunță antrenorul grupei din care face parte, iar acesta va anunța mai departe informațiile.

 

Art.20. Înscrierea în club:

Oricine poate să devină sportiv al clubului dacă îndeplinește următoarele condiții:

 • realizează procedurile cerute la Art. 3;
 • plătește abonamentul lunar respectând Art. 8.1 și 8.2.


Art. 21. Alte clauze:

 • regulamentul este valabil pentru toți sportivii, părinții și antrenorii clubului;
 • odată semnat formulatul de înscriere se consideră acordul semnatarului cu acest regulament, regulamentele terțe și a regumantelor impuse de autoritățile abilitate;
 • orice schimbare de regulament sau situație va fi anunțată în cel mai scurt timp posibil pe canalele de comunicare directe (Whatsapp, Facebook, SMS, etc.).
 • necunoașterea acestor reguli sau cele apărute ulterior NU scutește pe nimeni de consecințe;